Gebruiksvoorwaarden

1. Je bestelt en betaalt onze producten via onze Etsy webshop. De zip-bestanden moet je eerst uitpakken, voordat je ze kunt gebruiken.
4. Het niet toegestaan dat onze lesmaterialen, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.
7. Met de leermiddelen van Toontje Hoger wordt geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.
2.  De aanschaf van een digitaal product geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school.
5. De digitale producten die Toontje Hoger aan haar gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Toontje Hoger en/of haar toeleveranciers.
8. In het geval je wel door derden wordt aangesproken betreffende inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Toontje Hoger wenden.
3. Wij verzoeken je vriendelijk jouw licentie niet te geven aan anderen (medestudenten, andere scholen, vrienden, etc.). Willen zij graag ook gebruiken maken van onze producten, verwijs hen door naar onze webshop. Alleen op deze manier kunnen wij onze prijzen laag houden.
6. Zonder toestemming van Toontje Hoger is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de digitale leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.
9. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen en individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.