Gebruiksvoorwaarden

1. Op dit moment hebben we geen Etsy producten. Indien we onze Etsy webshop weer aanvullen en je een product hebt aangeschaft via de Etsy websop en je meer uitleg wilt over de werkwijze van Etsy, klik op de link Bestellen en betaling via Etsy.
4. Het is niet toegestaan dat alle lesmaterialen, liedjes, liedteksten, liedjes, mp3 bestanden, video’s en illustraties van Toontje Hoger, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.
7. Met de leermiddelen van Toontje Hoger wordt geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.
2.  Op dit moment hebben we geen producten in de Etsy webshop. Indien wij de winkel weer aanvullen met onze producten geldt de volgende regel: de aanschaf van een digitaal product via de Etsy webshop geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/individuele leerkracht of één klas binnen een school. Alleen op deze manier kunnen wij onze prijzen laag houden.
5. De lesmaterialen, liedjes, liedteksten, mp3 bestanden, video’s en illustraties die Toontje Hoger aan haar gebruikers ter beschikking stelt, zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten berusten bij Toontje Hoger, Johanna Brouwers en haar toeleveranciers.
8. In het geval je wel door derden wordt aangesproken betreffende inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Toontje Hoger wenden.
3. Wanneer aangeschaft, verzoeken wij je vriendelijk jouw licentie niet te geven aan anderen (medestudenten, andere scholen, vrienden, etc.). Willen zij graag ook gebruiken maken van onze producten, verwijs hen door naar onze webshop. Alleen op deze manier kunnen wij onze prijzen laag houden.
6. Zonder toestemming van Toontje Hoger is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de digitale leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.
9. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen en individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.